20 de juny 2012

GRUAS NOGUES.
El nom de Nogues va lligat a la comarca del Anoia, com a Taller de reparació de camions, i com a delegat de Pegaso.
D'uns anys amb ara, va cambia les eines per grues, mes rentables en les ultimes temps, que la mecànica.

VOLVO.

Com arrossegador i per pujar bigues.
El KEN amb tota la seva magnificiencia dels cromats.


El Ken destinat a la assistència i per a llarga distancia.