20 de des. 2023

TRANSPORTS FUSTE.

 


Transports FUSTE, es el tipic transportista portuari, abans dels contenidos, al moll de Barcelona.

Els primeros trevalls del Avi fuste, varen estar dirigits al transport de palla. D'eixo, les gran marquésines que portaben, aquestos camions.

 Y com molts transportistes, nstalat al Poble Nou.  La que va ser Ciutat del Transport, fins que el Alcalde Clos,  preferi per aquest barri de Barcelona, fos un Skayline a contempla des de els yots de luxe.

Amb base al carrer de Pere IV 390, en un petit local, com a taller i oficina.  El garatge, era tota la llargada del carrer. Eren altres temps i podies deixar hasta els camions carregats. La cultura de si no es teu. No ho toquis.

Comença sobre 1950 Ramon Fuste amb un camió america de segona ma. Per les llantes es anterior a la guerra española.En un principi amb una gran marquesina , dedicansa a la palla.Fent un transport especial. L'Avi Ramon va tenir tres fills, Joan,Daniel i Ramon que varen seguir la feina del transport. Engrandint la flota a quatre camions.   Trevallaben a traves de una cooperativa portuaria, nomenada TAC, tambe, per a Transports Portuaris. La seva feina tot ere material en sacs, per empreses de productes quimics, dels voltants com La Foret al carrer de Marina.Tota la flota Pegaso, 165, 200, 260.
Aparcats com sempre devant la fabrica textil La Escocesa.
El Taller oficina en front.

A mida de que desapareixie la mercaderia ensacada al aumentar el volum de descarregas, varem pasar a las Banyeres, fen transport de carbo a les centrals termiques del moment i les cimenteres, com, Molins, (Molins de Rey) Sanson, ( Vallcarca) Asland (Montcada. Tambe a la central electrica de Fecsa al Paralel de Barcelona.
El resum d'aquesta historia, acaba fins el moment  amb un net del Ramon. El  Daniel, que amb una tractora MAN i una banyera, es dedica al transport de xatarres.