6 de gen. 2014

QUINTANA 3


Quintana en Colors.
Dels camins de Llet i boira d'Osona.

Amb la refrigeraciò de llet, Quintana abança molt en el volum de recollida de llet. L'enmegatzema i cada cop amb cisternes mes groses l'envia a la Capital.
Un dels seus principals clients es la lletera ATO, a la Zona Franca de Barcelona. Sols per elle i dedica un camio cirterne de recollida ja sense cantines ha arribat l'època moderna. Amb el comet tripliquen la feina deixen el esforç fisic de carregar i descarregar, ja tot va amb motors, d'aspiració i transvasament.
 La flota augmenta.

EBRO I PEGASO.


L'arribada dels EBROS.
La numeració dels vehicles torna a començar.
2
3

4

5

6

Intercalat amb els Ebros de recollida el Pegaso
de ruta, ja amb la llet refrigerada.
7
8
9

El Pegaso Comet recollidor i tractador de la 
llet, es han acabat les cantines. Camio per 
a us exclusiu de la marca ATO.
10


La família camionera Quintana.

11

Amb adhesiu de Tarjeta de transports comarcal.
Concretament amb color blau.
 11

Cisterna amb l'adhesiu del servei de refrigeració de llet.
Concretament amb color blanc.


Fotografies recordatòries de la Flota. Tot un Exit.
Una empresa model ja treballant per la posterioritat.


12


 Cisterna amb un anagrama que tenia
 que ser la marca de Transports Quintana SA.


Un Barreiros 300 colat als Pegasos.