1 de gen. 2014

FONT. .Unic.
Estrany artefacte trobat al Magatzem del Sr. Font.
Erer per anar per l'aigua.


Detall de l'amplada de les rodes,
 tanmateix toves i mal·leables
 per circular per l'aigua.