18 de nov. 2013

RENAULT. El petit.


Petit Renault curiosament restaurat, amb publicitat de un
magatzem de mobles.
RODEZ (France).