1 de febr. 2014

FORD. (Enher)
El Xatet de Enher.
 A la Gran Muntanya.


 Detall de les muntanyes als anys 50s, sense arbrat.
L'us de la fusta per quasi totes cosa, la llenya pel foc.
Actualment, igual, es cremen.