19 de gen. 2012

SAURER'S DE PERE PADROSA.Algunes imatges dels dos Saurer restaurats del Sr.Pere Padrosa.

El Senyor Pere Padrosa, ha anat guardant aquests vehicles com avançadera de una gran col·lecció, junt a Pegasos de varia's decadas anteriors, els cuals te guardats en una nau, prop a figueres, esperant la restauració.
L'afecció a col·leccionar li ve de lluny al Sr . Pere ja que en el centra de Figueras on abans havia tingut l'agencia i cotxeres ha creat un Museu de la maquina de cosir i de escriure, que aplega una gran quantitat de maquines de tot Europa e inclòs algunes d'altre continents. Museu molt interessant i digna de visitar.


EL VERMELL.

I el Blau...