29 de gen. 2015

COMETS de Pujadas.

Alguns Pegaso Comet carrossats per
 Pujades de Vic.
Carrossa volquets.

Furgons per mobles.carrega general.


Furgons per envasos.Gabies de bestiar.