6 de set. 2013

ELS FORD DE RFE.Imatges de els Ford, que servien per traslladar els directius de REF.