6 de set. 2013

EL CAMIO FORD DE RFE A MARISOL.Imatges i detalls de tres camións  Ford, de RIEGOS Y FUERZAS DEL EBRO depres  FECSA.
Detall del posicionament de la Ballesta, delantada.
El taco de fulles per carregar sols 1000 kilos

Al Fons les tres chumineies del paral·lel,
i la Muntanya Rusa.