17 de febr. 2012

TRANSPORT DE FORMIGO DE ENHER.
Algunes imatges dels
 estranys camions que
 transportaven el formigó 
acabat de fer a peu de la presa.
 Ja en temps moderns.Imatges dels vehicles.
 La forme de angle, 
rep el formigó per
 la par alta i el deixa
 anar mitjançant un
 mecanismes per sota,
 sense hidràulics ni altres
 complicacions,
 la roda trass-era i el
 seu bujot demostren
 la quantitat de kilograms
 que pot suportar.Aqui descarrega a una vagoneta 
que mitjançant una grua,
 heu porta a la altura necessaria
 al encofrat de la presa.

En aquesta imatge es pot
 observar que inclòs se li ha
 fet una petita rampa, 
degut a la forma de la carrosseria
 no impedeix que es pugui
 descarregar fins el darrer Kilogram.
 Molt ingeni os el sistema.