16 de febr. 2012

GMC.


15.2 .1949

Camió que guarda el Fondo Historico
 De Endesa, per propera restauració.