4 d’oct. 2015

PORTUGAL SCANIAS 2015.

Scanias trobats per les carreteres de Portugal, al 2015
en perfecte estat de funcionament, i fent la mateixa
feina que els nous.