27 d’oct. 2014

HENSCHEL & SOHN.

Piconadora Henschel
 trobada a Pont de Molins. (Girona).

Henschel, va ser un gran fabricant de maquinararia
ja desde el 1800 a Kassel. (Alemanya). Al bell mig 
del Pais. La seva fabricació de motors i maquinaria
fins els anys 50s, va ser numerosa. Henchel fabrica
 maquines de tren, piconadores,motors diesel per altres,
els tanks per les dues grans guerres, els avions, els 
motors del barcos, inclusive els missils. Dels anys trenta
fins els cinquantes tambe fabrica camions i autocars.