13 de març 2013

GUIXARO 2013. Pais Vasc.
En representació del Pais Vasc.


Verdaderament una bestia del arrossegament.


La gran afició a aquests vehicles, fa que el seu 
propietari, no deixi cap detall. Un bon exemple
 es aquest potent emissora de campanya, que a mes incorpora
 potents altaveus per donar coratge a les tropes.
Tota classe de velocitats multiplicadores i reductores
per enfilar-se per les parets si escau.


Típicament americà, l'obridor de botelles, de la marca
Coca-Cola.


El cul també sembla la truja del Volvo.