26 de març 2012

RESTAURACIÓ DEL FORD DEL SR VALL LAMORA.
Pasos per la Restauració del Ford- Camioneta del Sr, Valllamora, de 1929 i reconstruid a 19 de març del 2010.

XCQ.