1 de maig 2014

LOURDES.
Les peregrinacions a Lourdes de França.

Dos imatges del Autobusos que portaven
els pelegrins a Lourdes en diferents tongades.

El organitzador era el propietari dels Autos Vic.
El Senyor Peret, també llogava els autobusos a
associacions per fer el mateix viatge. Anys 50s.


A la imatge, el Sr. Peret agafat al pal,
junt al capellà. El conductor, a la es-
querra amb jaqueta blanca. Sr. Vilanova.


Un altre autobus d'Autos Vic, encapsalat
per el senyor Vinyeta, amb la seva "LEIKA".