11 de jul. 2013

NAZAR DE XAVIER.
Fi de la primera fase.
Es busca vidre davanter, es busquen cables frens tassers.
Pel setembre quan tornem a estudi.