6 de maig 2013

EL TRACTOR DE LA FUSTA,
Imatges del Ebro amb remolc i grua, acabat de estrenar.